محل اسکان ارائه دهندگان مقاله                ثبت نام رایگان

سمینار یکروزه بین المللی " رسانه و سلامت " که با میزبانی مرکز تحقیقات سیاستگزاری سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 16 مرداد ماه 1393 در شهر مقدس شیراز و در مجتمع ولایت این دانشگاه برگزار خواهد شد ، سعی بر آن دارد تا با دعوت از تمامی صاحبنظران و متولیان در این حوزه اعم از سیاستگزاران ، مدیران ، برنامه ریزان ، اصحاب رسانه و محققین محترم ، هم اندیشی در زمینه دستاوردها ، موانع و چالش های در پیشرو و چشم انداز در حوزه سلامت و رسانه را بیش از پیش تحقق بخشد.


مقالات سخنرانی و پوستر را میتوانید از منوی افقی بالای صفحه:
(اطلاع رسانی- فایل ها ) مشاهده نمایید- سوادسلامت
- خود مراقبتی
- نظارت مردمی
- آگاه سازی از حقوق و مسئولیت های اجتماعی
- ساماندهی تقاضا
دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه همایش: شیراز- میدان امام حسین- دانشکده پزشکی- ساختمان شماره2- طبقه8- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
شماره تماس و فاکس: 07112309615

زمان برگزاري: 16مردادماه 1393

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 26 تیرماه 1393

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان